YILLIK İŞLETME CETVELİ TESLİM SÜRESİ SONA ERİYOR.

25 Mart 2024

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kayıtlı işletmelerin 2023 yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelinin, 30 Nisan 2024 tarihi sonuna kadar Tekirdağ Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

                Bu kapsamda, İlimizde faaliyette bulunan Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin 2023 yılı Yıllık İşletme Cetvelini https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya e-devlet kapısı üzerinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne girilerek yukarıda belirtilen tarihin sonuna kadar doldurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 2024 yılı için 8.322,00₺ idari para cezası uygulanacaktır.

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde 17/04/2020tarihinden itibaren elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiş olup sisteme kayıtlı sanayicilerimiz İl Müdürlüklerine elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vie, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir.

  • 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.
  • Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.
  • Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeler, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.
  • Kanunun 5. Maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yıl sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar.
  • Kanunun 2., 4. Ve 5. Maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
  • Yanlış beyanda bulunanlara kanunun 11. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
  • Yapılan denetimlerde firma adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi görevli personele ibraz etmeyenlere idari para cezası uygulanacaktır.