RAMAZAN BAYRAMI SÜRESİNCE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

22 Mayıs 2020

81 İLE GÖNDERİLEN BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİNDEN DETAYLAR

Koronavirüs salgınının göreceği andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirilmesi; salgının / bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni için oluşturulmuş risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak içindir.

Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede 81 ilimizde İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri/Hıfzıssıhha kurulları tarafından aşağıdaki kararların alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

 

Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar 

A) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler; a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cumagünü pazarı, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.a.2- Cumartesi günü pazarı, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterme, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve içinde bulunanlar dışında piyasaya bakıp gelebileceği, ikillerine en yakın pazar, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebileceği. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav,

b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve / veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, gerekli tatlı üretiminin başladığı / satıldı iş yerleri açık yerlerde. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşlarının dışarı çıkıpğı saatlerinde şeklinde satış yapabileceklerdir.

c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokaga çıkma kısıtlamasının Olduğu 2020/05/23 Cumartesi, 2020/05/24 Pazar, 2020/05/25 Pazartesi ziyaretinde 2020/05/26 Salı günleri, sadece sadece evlere paket servis Şeklinde Hizmet sunmak Üzere lokanta Restoran tarzı işyerleri, ve,

ç) İlaç, Tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve hizmetleri, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetleri Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f) Valilikler / Kaymakamlıklar tarafından yerleşim bölgeleri için onun 50.000 nüfusa bir adet ve ilçe kullanılan geçen şehirlerarası karayolu ve ilgili otoyol üzerinde onu 50 km için bir adet olmak üzere gerekli akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde için açık olacak akaryakıt içindir ile lastik tamircileri kura method ile belirlenecektir ziyaretinde nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık OLACAKTIR.),

g), Doğalgaz, elektrik, benzin SEKTÖRÜNDE Stratejik Olarak Faaliyet Yürüten Büyük tesis İşletmeler ziyaretinde (Rafineri) petrokimya tesisleri ile termik ziyaretinde doğalgaz çevrim santralleri gibi, ve,

g) içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyet yürüten işletme / firmalar,

i) Bulucu yerin İl / İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilen kullanım şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile ilgili temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya ürünü malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat / ithalat / transit geçişler içindir) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalajlama üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında / maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapılan veya çalışma devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde içeriği çalışma alanı sadece inşaat alanı / maden sahaları ile sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kullanımı ile gazete basım matbaaları,

o) süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereçleri iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler gözünde bulunanurularak Valilikler zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan,

o) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze / meyve toptancı halleri,

İstisna Kapsamında Olan Kişiler 

a) Bu Genelgenin (2) “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b

) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri Kızılay AFAD'da görev alanlar, ve,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane belediye görevlileri vb.) ile Birinci Dereceli yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, ve,

d) Elektrik, su, doğalgaz, Telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı için sürdürme ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve / veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler arasında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma / bakım merkezleri,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, aşağı sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile birlikte veli / çalışma veya refakatçiler,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden / cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar için gerekli olan şirket. kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) üretmek, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş- büyükbaş hayvanlar otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 tarihinde Genelgemiz faaliyetleri Üye Beslemeleri Grubu ile ilgili olanlar,

k) İkametinin önü ile ilişkili olup olmadığını kullanmakyla birlikte

l) 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında pazarlamacı, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere hizmet hizmetinde görevli olanlar,

m ) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a göre kan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu Yerlerde kalanların gereksinim duyacağı Temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

O) sağlığı ziyaretinde Güvenliği NEDENİYLE iş yerlerinden ayrılmaları riskli Olan Çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

ö) Veteriner Hekimler,

s) Servis HİZMETİ vermek Üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

r) İşlerinlerinin kapalı olduğu saatlerde / günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek için hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,

ş) Gerektiğinde 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında piyasa, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra pazarlarda mal, malzeme ve operasyon nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama sahnede görevli olanlar (Bu madde içindir hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,

y) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır). 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır.

Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (i) maddesine yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 21.05.2020 Perşembe günü saat 22:00'a kadar alınacaktır.

Valiler / Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle ilgili, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan vermekeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası içindir. Türkçe Ceza Kanununun 195 inci maddesi gerekli gerekli adli işlemlerin incelenmesilacak.