MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ OLMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI!

12 Ekim 2021

21.12.2019 tarihli 30985 sayılı Resmi Gazete2de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelere ilişkin hükümleri çerçevesinde Entegre Çevre Bilgi Sistemi / Atık Yönetimi Uygulaması / Motor Yağı Değişim Noktası (Moyden) uygulamasının kullanıma açıldığı etkin bir şekilde kullanımının gerektiği belirtilmiştir.

                Bununla birlikte 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek15inci maddesinde ‘’Motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki verilen işletmeler tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu yerlere teslim edilmesi zorunludur.’’ Hükmü, 20’nci maddesinin (dd) bendinde ‘’Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk Lirası idari para cezası verili’’ hükmü ve 21.12.2019 tarihli 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönerimi Yönetmeliği’nin geçici ikinci maddesinde ''Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1.7.2021 tarihine kadar bu programlara kayıt olmakla yükümlüdür.’’ Hükmü yer almaktadır.

                Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması; atık yağ toplama miktarlarının artırılması noktasında önem arz etmekte olup Yönetmelikte atıfta bulunulan tarih sonrasında motor yağı değişimi yapılan ancak Bakanlığımızca kayıt altına alınmayan tesislerin ivedilikle ‘’motor yağı değişim noktası izin belgesi’’ alması ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerektiğini iletiriz.

 

21/12/2019 tarih ve 30985 sayılı Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği, motor yağı değişimi yapan işletmeler;

-Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun şartlarda geçici depolama alanı kurmak,

- Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak,

-EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) üzerinden motor yağı değişimine ait verileri bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Alma Adımları;

-Oluşan atık motor yağlarının depolanması için Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun geçici depolama alanı oluşturulur.

-Motor Yağı Değişim İzin belgesi alınması için tesis içerisinden çıkan atık yağların yönetimine dair belge ve dokümanlar hazırlanarak İl Müdürlüğü başvuru yapılır.

-Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi’nin alınır.

*Aynı işletmeye ait birden fazla şubede motor yağı değişimi yapılıyorsa, her şube için ayrı belge başvurusunda bulunur.

-İşletmede halihazırda geçici depolanan stoktaki atık motor yağlarının bilgisi MoYDeN Uygulamasına girilir.

-Motor yağı değişimi yapılan araçlara ait bildirimler anlık ve düzenli olarak MoYDeN Uygulamasına girilir.

-Motor yağı değişim bilgilerini içeren doküman (çıktı veya dijital ortamda) araç sahibi ile paylaşılır.

-Atık motor yağları, Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, atık geçici depolama alanında depolanır.

-Atık motor yağları, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa veya toplama yetkisi almış atık yağ rafinasyon tesislerine gönderimi sağlanır.

MoYDeN Uygulamasına bildirim yapılacak araç türleri;

Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında tescile tabi motorlu araçların motor yağı değişimine ait bilgilerin MoYDeN Uygulaması üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.

MOYDEN Uygulaması kapsamında yalnızca trafik tesciline tabi araçların bildirimlerinin yapılması gerekmekte olup, tescile tabi olmayan ekipman ve araçların (jeneratör, trafo, kompresör vb.) yağ değişim bilgileri MoYDen Uygulaması üzerinden beyan edilmez. Bu ekipman ve araçlardan oluşan yağlar Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yönetilir.

Forkliftler trafiğe çıkma durumuna göre trafik tesciline tabi olduğundan, tesis içinde kullanılan forkliftler trafiğe çıkmıyorsa trafik tesciline tabi değildir. Trafik tesciline tabi olan forkliftlerin bildiriminin yapılması gerekmektedir.

 

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak için son tarih 01.07.2021’e uzatıldı.

Motor yağı değişimi yapan işletmelerin bu faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için alması gereken Motor Yağı Değişim Noktası Belgesine ilişkin son başvuru tarihi 01/07/2021’e kadar uzatılmıştır. Bu tarihten sonra belge almadan motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000₺ (on bin türk lirası) cezai yaptırım uygulanacaktır.

 

21.12.2019 tarih 30985 sayılı Resmi Gazete için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191221.pdf