Kendi İşyerlerinde Faaliyet Gösterenler Emlak Vergisi Muaf

28 Ağustos 2019

Sayın Kat Maliki

 

 

01/07/2017 tarihli 30111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesi 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin yer alan emlak vergisi muafiyetleri bölümüne m fıkrası eklenerek organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar kiraya verilmemek kaydıyla emlak vergisinden muaf tutulduğunu ifade etmektedir

Sanayi sitemizde kendi işyerlerinde faaliyet gösteren esnaflarımız artık emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

Saygılarımızla